U heeft geen artikelen in uw winkelwagen.

Algemene voorwaarden

Identiteit van de onderneming
Joya Juwelen
Den Eenen Boomstraat 7
2960 Brecht
+32 479 82 61 09
BTW BE 0671.477.055

1. ALGEMEEN
1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Joya zijn deze algemene voorwaarden van toepassing, tenzij Joya zich schriftelijk met andere voorwaarden akkoord verklaart. Aan eventueel overeengekomen afwijkingen van deze voorwaarden kan de klant geen rechten voor toekomstige transacties ontlenen.
1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.
1.3 Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

2. PRODUCTEN
2.1 De aangeboden producten worden door Joya zo duidelijk en waarheidsgetrouw mogelijk afgebeeld op het internet en/of in schriftelijke aanbiedingen. Getoonde producten kunnen als gevolg van technische omstandigheden (b.v. kleurinstelling van computerschermen) enigszins afwijken van de werkelijkheid. Joya aanvaardt hiervoor geen aansprakelijkheid.
2.2 Bij de metalen onderdelen en finishings duidt de kleuromschrijving enkel voor het beschrijven van de kleur, niet van het materiaal. Alle metalen artikelen zijn nikkelvrij, met een gekleurde coating. Tenzij expliciet anders vermeld, betreft het dan ook geen edelmetalen, doch koperlegeringen met een gekleurde coating voor de afwerking, en zijn bedoeld als fantasiejuwelen.

3. PRIJZEN
3.1 Alle prijzen vermeld op de website zijn in euro, inclusief BTW, exclusief verzendkosten.
3.2 Joya kan niet aan prijzen worden gehouden indien de consument redelijkerwijs kan begrijpen dat deze een verschrijving of vergissing bevatten.
3.3 Prijswijzigingen gelden vanaf het moment dat ze op de website van Joya zijn gepubliceerd.

4. AANBIEDINGEN
4.1 Alle aanbiedingen van Joya zijn vrijblijvend en Joya behoudt zich uitdrukkelijk het recht om de prijzen te wijzigen.

5. BESTELLEN EN BETALEN
5.1 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van je bestelling door Joya. Joya behoudt zich het recht voor om, om welke reden dan ook, bestellingen niet uit te voeren of op een later tijdstip uit te voeren. Joya stelt hiervan de klant binnen 2 werkdagen schriftelijk (per e-mail) op de hoogte.
5.2 Joya verzendt de bestelling pas uit na ontvangst van betaling.
5.3 Betalingsmethoden

  • Bancontact/Mister Cash
  • Bankoverschrijving
  • Ideal

6. LEVERING
6.1 Joya streeft ernaar zo snel mogelijk na ontvangst van betaling de bestelling te verzenden, in principe binnen 3 werkdagen. Joya kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor de tijd die bpost doet over het afleveren van verzonden bestellingen. Indien de levering vertraging oploopt om welke reden dan ook, of indien een bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd ontvangt u hiervan bericht bij de gedeeltelijke levering, schriftelijk (op de bestelbon of per e-mail) of telefonisch.
6.2 De opgegeven levertijd is nimmer een fatale termijn. De levertijd zal echter nooit langer zijn dan 30 werkdagen na ontvangst van betaling, tenzij sprake is van overmacht of onvoorziene omstandigheden of anders is overeengekomen.
6.3 Wij doen ons best om de website en de voorraad zo up-to-date mogelijk te houden. Het kan echter voorkomen dat een product niet meer (geheel) leverbaar is. In dit geval brengen we u op de hoogte hiervan uiterlijk op het moment van de gedeeltelijke levering. Als u de bestelling toch wilt annuleren is dat mogelijk. Joya zal in dat geval voor terugbetaling binnen 7 werkdagen zorgen.

7. VERZENDEN
7.1 Joya verzendt alle bestellingen via bpost tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
7.2 Joya is niet aansprakelijk voor het zoekraken van bestellingen bij bpost. Wij zullen wel met u tot een gepaste oplossing proberen te komen.
7.3 Joya is niet aansprakelijk voor verkeerde of vertraagde aflevering door incorrecte of incomplete adresgegevens. Extra kosten die hieruit voortkomen, zullen ten laste van de klant gelegd worden.

8. RETOURNEREN & HERROEPINGSRECHT
8.1 Wij doen er alles aan om een goed product te leveren. Mocht het bestelde desondanks niet aan uw verwachtingen voldoen dan mag u binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van de bestelling de artikelen retour sturen nadat u hierover contact heeft gehad met Joya. U dient hiervoor geen motief op te geven, en dient hiervoor geen boete te betalen. De bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de klant.
8.1.1. Tijdens de bedenktijd zal de klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en, indien redelijkerwijs mogelijk, in de originele staat en verpakking aan Joya retourneren.
8.1.2 De kosten van deze retourzending zijn voor rekening van de klant tenzij anders wordt overeengekomen. Indien (en indien van toepassing) uw bestelling na retourzending minder bedraagt dan de gestelde grens voor franco verzending, brengen wij deze verzendkosten alsnog in rekening. De rest van het bedrag dat de consument desbetreffend betaald heeft, zal zo spoedig mogelijk, en uiterlijk 30 dagen na de ontvangst van de verstuurde producten, of de herroeping (indien nog geen producten verstuurd werden) door Joya teruggestuurd worden.
8.2 Voor retourneren en/of ruilen gelden de volgende voorwaarden:
8.2.1 Artikelen die eenvoudig te kopiëren zijn zoals cadeaubonnen zijn uitgesloten van retourneren.
8.2.2 Goederen die u retourneert en /of wilt ruilen dienen:

  • Onbeschadigd te zijn
  • Voorzien van originele verpakkingen, labels
  • Ongebruikt en niet bewerkt te zijn.

8.2.3 De artikelen die voor retour zijn aangemeld, moeten per ommegaande, doch uiterlijk binnen 7 werkdagen na ontvangst van de bestelling op het bezorgadres aan ons geretourneerd en door ons ontvangen zijn.
8.3 Joya behoudt zich het recht voor de geretourneerde artikelen te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag terug te storten indien niet voldaan is aan (een of meer van) bovenstaande voorwaarden.
8.4 Afgeprijsde producten nemen wij niet retour.

9. AANSPRAKELIJKHEID
9.1 Iedere aansprakelijkheid van Joya voor welke schade van welke aard ook wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Joya is evenmin aansprakelijk voor de schade die bij de uitvoering van de overeenkomst door derden wordt veroorzaakt.
9.2 Joya aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de producten van Joya.
9.3 Op overeenkomsten tussen Joya en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Belgisch recht van toepassing. Geschillen zullen enkel bedongen worden voor de rechtbank te Antwerpen.

Algemene voorwaarden opgemaakt op 30 december 2019.